Wellicht herinner je het nog wel van vroeger. Dan werd er op het schoolplein geroepen: “Wat je zegt ben je zelf!” Vaak nog aangevuld met een rijmpje.

Perceptie is projectie

Wat betekent dat eigenlijk: perceptie is projectie? In grote mensentaal betekent dit: Wat je buiten jezelf waarneemt, projecteer je vanuit jezelf. In kindertaal: Wat je zegt ben je zelf!

Per seconde krijgen we miljoenen informatie-eenheden op ons af. Psycholoog George Miller toonde aan dat wij daarvan 5 – 9  eenheden bewust kunnen verwerken. De meeste informatie laten we weg. Daarnaast generaliseert en vervormt ons brein de informatie die wij tot ons nemen. Wat wij waarnemen is dus subjectief, net als de manier waarop wij reageren. Onder andere spelen herinneringen, beslissingen, waarden en overtuigingen een belangrijke rol in hoe wij de informatie verwerken. Zo kan het dus zijn dat wanneer 2 mensen dezelfde gebeurtenis naar waarheid beschrijven er toch twee verschillende verhalen zijn. Stuur mij naar een hardcore dance feest en je krijgt een ander verhaal te horen, dan wanneer je naar de ervaringen van een hardcore-fan vraagt.

Met andere woorden: Hoe je een bepaalde gebeurtenis ervaart en er op reageert zegt veel over je belevingswereld. Voor mij was dit een eye-opener. Ik kon (en soms kan ?) nog wel eens zwart-wit reageren op een bepaalde gebeurtenis. Het was zoals ik het zag en niet anders! En dat zorgde wel eens voor wat moeizame communicatie… Je kunt je voorstellen wanneer je meer open staat voor andermans belevingswereld je ook effectiever communiceert!

Irritatie

Een ander voorbeeld: In het verleden kon ik me nogal irriteren aan “luie” mensen. Lui omdat ze in mijn ogen te passief waren, teveel aan anderen overlieten of gewoon niet het beste uit zichzelf haalden. “Mag jij wel eens lui zijn?” vroeg mijn coach toentertijd.  “Dat je eens een keertje achteroverleunt, het aan de ander overlaat?” Ik vond het eigenlijk een stomme vraag. Maar het inzicht dat ik uiteindelijk kreeg was dat ik mezelf te weinig rust gunde. Waar jij je over irriteert bij de ander zegt veel over jezelf. Wat je afwijst bij de ander, wijs je ook bij jezelf af!

Waarheid

De definitie van waarheid volgens de Dikke van Dale: Iets dat waar is. Dat één plus één twee is, zal weinig discussie opleveren. Net als dat een week uit zeven dagen bestaat en één uur uit 60 minuten. Dit zijn allemaal voorbeelden van collectieve waarheden. Dat drugs slecht is voor je gezondheid of dat Donald Trump nooit president had mogen worden levert al meer discussie op.

Soms zijn we van bepaalde dingen zo overtuigd dat het onze waarheid is geworden. Dat is heel fijn bij positieve overtuigingen. Beperkende overtuigingen werken echter tegen je. Weet dat jij jouw waarheid (perceptie) projecteert op de buitenwereld. En de buitenwereld bevestigt jouw waarheid! Dit noemen we ook wel selffulfilling prophecy.

Jouw waarheid, wat jij over jezelf en anderen gelooft bepaalt de kwaliteit van je leven! Wat is jouw waarheid?

WhatsApp chat